Cơ quan giám sát của Hàn Quốc về tiền điện tử và tài sản ảo có thể ra mắt vào tháng 6.
Theo NewsPim, Ủy ban tài sản kỹ thuật số, đóng vai trò là cơ quan giám sát và kiểm soát đối với tài sản ảo và tiền điện tử sẽ được ra mắt vào đầu tháng 6.
Ủy ban dự kiến ​​sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị chính sách và giám sát ngành tài sản ảo cho đến khi ban hành Đạo luật về tài sản kỹ thuật số và thành lập một tổ chức chuyên trách trong chính phủ.
Sự ra mắt của Ủy ban Tài sản Kỹ thuật số sẽ diễn ra ngay sau lễ nhậm chức của Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính – sớm nhất là vào tuần cuối cùng của tháng Sáu.
Quyết định thành lập Ủy ban tài sản kỹ thuật số được đưa ra một cách vội vàng, vì sự cố Terra (LUNA) làm tăng nhu cầu về một cơ quan đáng tin cậy để giám sát ngành tài sản ảo.
Ủy ban Tài sản Kỹ thuật số có kế hoạch chuẩn bị các hướng dẫn, chẳng hạn như tiêu chí xem xét niêm yết, chỉ định các quyết định quan trọng, giám sát thương mại, hệ thống công bố thông tin và các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.
Ngoài ra, năm sàn giao dịch lớn ở Hàn Quốc, bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax, sẽ thành lập một cơ quan tham vấn chung cho ủy ban để ngăn chặn sự cố LUNA thứ hai và phản ánh ý kiến ​​của riêng họ.
Hwang Seok-jin, giáo sư tại Trường Cao học về Các vấn đề Quốc tế & An ninh Thông tin của Dongguk và là thành viên của Ủy ban Đặc biệt về Tài sản Ảo, cho biết: “Tính đến cuối năm ngoái, lượng giao dịch tài sản ảo hàng ngày là 11,3 nghìn tỷ won , tương tự như mức trung bình của các giao dịch KOSDAQ, nhưng lại không có chính sách bảo vệ nhà đầu tư”.